Luận án, Luận văn     Luận án  

    100  kết quả   Trang:    1  2  3  4  5 

43.  Nhan đề : Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cây Cà phê vối kinh doanh tạo Dak Lak
Tác giả : Nguyễn Văn Sanh
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
44.  Nhan đề : Nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn la
Tác giả : Nguyễn Cao Thịnh
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
45.  Nhan đề : Nghiên cứu đề xuất một số biên pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống trồng trọt tại Bắc Ninh
Tác giả : Nguyễn Hữu Thành
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
46.  Nhan đề : Nghiên cứu một số cây trồng ngắn ngày và cây phủ đất xen giữa các hàng cao su trên vườn cao su nông hộ ở thời kỳ kiến thiết cơ bản tại tỉnh DakLak
Tác giả : Huỳnh Văn Khiết
Nhà xuất bản : Đại học Nông nghiệp Hà nội
Năm xuất bản : 2004
Loại tài liệu : Luận án tiến sỹ
Dạng file : pdf
47.  Nhan đề : Nghiên cứu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng đầm phá ven biển thừa Thiên Huế: / Nguyễn Tài Phúc
Tác giả : Nguyễn Tài Phúc
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội
Năm xuất bản : 2005
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
48.  Nhan đề : Một số biện pháp khắc phục sự thoái hoá giống Khoai tây (Solanum tuberosum L.) ở Đồng bằng Bắc bộ
Tác giả : Nguyễn Quang Thạch
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
49.  Nhan đề : Nghiên cứu xây dựng mô hình Hệ thống nông nghiệp trong hệ sinh thái vùng trũng Đồng bằng Sông hồng
Tác giả : Trần Đức Viên
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1998
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
50.  Nhan đề : Diễn biến độ chua của đất chua dưới tác động ngập nước
Tác giả : Lê Văn Tiềm
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1980
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
51.  Nhan đề : Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của phân loài Ong ý (Apis Mellifera ligustica and pinola) nhập nội vào Việt nam, góp phần chọn lọc và nhân giống chúng
Tác giả : Phạm Xuân Dũng
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1997
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
52.  Nhan đề : Xây dựng hệ thống canh tác phù hợp với điều kiện sinh thái vùng đất bạc màu huyện Sóc Sơn-Hà Nội
Tác giả : Đoàn văn Điếm
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1994
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
53.  Nhan đề : Rầy chổng cánh DIAPHORINA CITRI KUWAYAMA (họ psyllidae, bộ Homoptera) hại cam quýt ở một số điểm miền bắc Việt nam và biện pháp phòng trừ:
Tác giả : Hoàng Chúng Lằm
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1996
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
54.  Nhan đề : Tổ chức sản xuất, chế biến và phân phối thức ăn gia súc cho đàn lợn tập thể trên địa bàn vùng vành đai thực phẩm thành phố Việt Trì Vình phú
Tác giả : Lương Đình Lộ
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1984
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
55.  Nhan đề : Đặc điểm đất phát triển trên đá vôi ở Cao Bằng
Tác giả : Nguyễn Khang
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1989
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
56.  Nhan đề : Nghiên cứu và phát triển cây trồng cạn ngắn ngày trên đất bạc màu huyện Sóc Sơn-Hà Nội
Tác giả : Phạm Văn My
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1995
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
57.  Nhan đề : Một số đặc điểm và khả năng sản xuất của các nhóm bò lai giữa bò lai Sind với bò sữa gốc Hà Lan
Tác giả : Trần Trọng Thêm
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1986
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
58.  Nhan đề : Nghiên cứu hệ thống canh tác cho vùng đồng bào Êđê trồng cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản trên cao nguyên Buôn Ma thuột
Tác giả : Phạm Văn Hiền
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1998
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
59.  Nhan đề : Các tham số thống kê, di truyền và chỉ số chọn lọc năng suất sinh sản lợn nái Móng cái, ỉ :
Tác giả : Đặng Vũ Bình
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
60.  Nhan đề : Đổi mới dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn Thái Bình theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế :
Tác giả : Nguyễn Ích Chương
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1996
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
61.  Nhan đề : Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình
Tác giả : Nguyễn Xuân Lai
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1996
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
62.  Nhan đề : Châm cứu để phẫu thuật và điều trị một số bệnh thường gặp ở gia súc
Tác giả : Phạm Thị Xuân Vân
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
63.  Nhan đề : Những biện pháp kinh tế tổ chức chủ yếu trong thâm canh lúa của hộ nông dân vùng Đồng bằng Sông Hồng hiện nay
Tác giả : Trần Văn Đức
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
  [Trang chủ]   [Trang truớc]   [Trang sau]