Luận án, Luận văn     Luận án  

    100  kết quả   Trang:    1  2  3  4  5 

43.  Nhan đề : Một số chỉ tiêu biến đổi bệnh lý trên gà công nghiệp nhiễm độc Aflatoxin B1 thực nghiệm
Tác giả : Nguyễn Hữu Nam
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1999
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
44.  Nhan đề : Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng trên địa bàn huyện Việt Yên- Hà Bắc
Tác giả : Lê Thế Hoàng
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1995
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
45.  Nhan đề : Đánh giá tiềm năng sản xuất Nông Lâm nghiệp của đất trống đồi núi trọc Tỉnh Tuyên Quang theo phương pháp phân loại đất thích hợp
Tác giả : Nguyễn Đình Bồng
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1995
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
46.  Nhan đề : Một số chỉ tiêu lâm sàng,phi lâm sàng ở trâu viêm ruột ỉa chảy và biện pháp phòng trị =$bChuyên nghành bệnh lý học và chữa bệnh động vật
Tác giả : Phạm ngọc Thạch
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1998
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
47.  Nhan đề : Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh có kích thước nhỏ bắt nguồn từ nuôi cấy Invitro
Tác giả : Nguyễn Thị Kim Thanh
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1998
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
48.  Nhan đề : Nghiên cứu tính chất nhiệt động của một số dung dịch lỏng bậc hai, bậc ba bằng phương pháp cân bằng lỏng hơi
Tác giả : Trần Hữu Huề
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1982
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
49.  Nhan đề : Nghiên cứu tuyển chọn và sản xuất một số tổ hợp lúa lai hệ hai dòng có năng suất chất lượng cao được chọn tạo trong nước góp phần phát triển lúa lai tại Thanh Hoá
Tác giả : Nguyễn Bá Thông
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
50.  Nhan đề : Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất thuốc lá vàng sấy lò ở vùng Sóc Sơn Hà nội
Tác giả : Nguyễn Văn Bình
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1996
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
51.  Nhan đề : Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cây Cà phê vối kinh doanh tạo Dak Lak
Tác giả : Nguyễn Văn Sanh
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
52.  Nhan đề : Kết quả bước đầu nghiên cứu về thể nhiễm sắc của lợn, trâu, bò Việt nam
Tác giả : Phạm Đức Lộ
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1981
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
53.  Nhan đề : Biến động của các tính trạng số lượng ở một số giống đậu ăn hạt gieo trồng quanh năm tại Tứ Lộc-Hải Dương
Tác giả : Đào Quang Vinh
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1985
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
54.  Nhan đề : Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh
Tác giả : Lương Tố Thu
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1986
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
55.  Nhan đề : Quan điểm hệ thống đối với một mô hình cụ thể về tổ chức - quản lý sản xuất - kinh doanh trong HTX nông nghiệp, qua thực tiễn ở HTX Mĩ Tho, huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam ninh
Tác giả : Vũ Trọng Khải
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1982
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
56.  Nhan đề : Nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn la
Tác giả : Nguyễn Cao Thịnh
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
57.  Nhan đề : Nghiên cứu đề xuất một số biên pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống trồng trọt tại Bắc Ninh
Tác giả : Nguyễn Hữu Thành
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
58.  Nhan đề : Nghiên cứu lượng nước cần và nhu cầu nước tưới cho cây trồng thuộc hệ thống tưới La Khê- Hà tây vùng đồng bằng Sông Hồng
Tác giả : Nguyễn văn Dung
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 2000
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
59.  Nhan đề : Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của phân loài Ong ý (Apis Mellifera ligustica and pinola) nhập nội vào Việt nam, góp phần chọn lọc và nhân giống chúng
Tác giả : Phạm Xuân Dũng
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1997
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
60.  Nhan đề : Châm cứu để phẫu thuật và điều trị một số bệnh thường gặp ở gia súc
Tác giả : Phạm Thị Xuân Vân
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
61.  Nhan đề : Những biện pháp kinh tế tổ chức chủ yếu trong thâm canh lúa của hộ nông dân vùng Đồng bằng Sông Hồng hiện nay
Tác giả : Trần Văn Đức
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
62.  Nhan đề : Khả năng và triển vọng phát triển cây Quýt và một số cây ăn quả có múi khác vùng Bắc Quang- Hà giang
Tác giả : Đỗ Đình Ca
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1996
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : pdf
63.  Nhan đề : Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn RHIZOBIUM cộng sinh với đậu xanh (PHASEOLUS AUREUS) và hiệu lực của chế phẩm vi khuẩn này đối với đậu xanh trên một số loại đất ở miền bắc Việt nam
Tác giả : Nguyễn Xuân Thành
Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Năm xuất bản : 1993
Loại tài liệu : Luận án Tiến sỹ
Dạng file : PDF
  [Trang chủ]   [Trang truớc]   [Trang sau]